Mandaty dla rowerzystów – stan prawny na 01.01.2019r

Poniżej przedstawiona jest tabela mandatów, za jakie wykroczenia mogą zostać ukarani rowerzyści. Stan prawny na 01.01.2019r.
Opracowanie własne na podstawie Taryfikatora Mandatów 2019.

Wykroczenie

Liczba Punktów Karnych

Wysokość

 mandatu lub kara

Naruszenie przez kierującego rowerem obowiązku przewożenia dziecka do lat 7 na dodatkowym siodełku

0

50 zł

Naruszenie przez kierującego rowerem obowiązku korzystania z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić

0

50 zł

Nieustąpienie miejsca pieszym przez kierującego rowerem korzystającego z drogi dla rowerów i pieszych

0

50 zł

Nieopuszczenie przez kierującego rowerem śluzy rowerowej, kiedy zaistnieje możliwość kontynuowania jazdy w zamierzonym kierunku

0

50 zł

Naruszenie przez kierującego rowerem lub motorowerem zakazu jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu

0

50 zł

Utrudnianie poruszania się innym uczestnikom ruchu przez kierującego rowerem jadącego po jezdni obok innego roweru lub motoroweru

0

200 zł

Naruszenie przez kierującego rowerem lub motorowerem zakazu jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach lub podnóżkach

0

50 zł

Naruszenie przez kierującego rowerem lub motorowerem zakazu czepiania się pojazdów

0

100 zł

Naruszenie przez kierującego rowerem przepisów o korzystaniu z chodnika lub drogi dla pieszych

0

50 zł

Niestosowanie się do sygnałów świetlnych przez kierującego pojazdem wjeżdżającego za sygnalizator, kiedy jest to zabronione

0

300 – 500 zł

Rozmawianie przez telefon podczas jazdy rowerem

0

200 zł

Jazda rowerem po spożyciu alkoholu (0,2 – 0,5 promila alkoholu we krwi)

0

300 – 500 zł, jeżeli policjant stwierdzi, że kierujący stwarzał zagrożenie w ruchu drogowym, może skierować sprawę do sądu. Z kolei sąd może wymierzyć karę grzywny od 20 zł do 5 tys. zł, zakaz prowadzenia pojazdów innych niż mechaniczne od pół roku do 3 lat, karę aresztu na okres od 5 do 14 dni; jednak w żadnym przypadku rowerzysta jadący po alkoholu nie straci prawa jazdy.

Jazda rowerem po pijanemu (powyżej 0,5 promila alkoholu we krwi)

0

500 zł lub opisywana sytuacja jak punkt wyżej

Komentowanie wyłączone.